top of page
Ørn salongbord

Ørn salongbord

Kvart tre er unikt. Eigenskapar og utsjånad avhenger av miljøet treet veks opp i. Sol og regn, vind og temperaturvariasjonar. Tilhøva i naturen er hendene som formar kvart enkelt trestykke. Denne skapande prosessen ønsker me å omfamna og framheva med Torpe Naturkolleksjon: Ein serie spanande møblar kor ingen bord er like. Her høvler me ikkje ned og serieproduserer - men framhevar i staden materialet sin ibuande eigenart og naturlege framtoning. Sprekker, kvister og naturskapte kurver er med på å tilføra særpreg til kvart enkelt møbel.

 

Med Torpe Naturkolleksjon garanterar me deg eit bord heilt utanom det vanlege!

 • PRODUKTINFO

  Mål rett plate: 135x75 h:53 cm

  Mål natur plate: 135x75* h:55 cm

  Heiltre eik

  Fargevalg

   

  *Ved naturplate er breddemål circkamål

 • VEDLIKEHALD

  Bordet kjem i olja utførelse, og må vedlikehaldast deretter. Høyr med din lokale møbelhandlar for nærmare informasjon

bottom of page