Ørn spisebord

Ørn spisebord

Kvart tre er unikt. Eigenskapar og utsjånad avhenger av miljøet treet veks opp i. Sol og regn, vind og temperaturvariasjonar. Tilhøva i naturen er hendene som formar kvart enkelt trestykke. Denne skapande prosessen ønsker me å omfamna og framheva med Torpe Naturkolleksjon: Ein serie spanande møblar kor ingen bord er like. Her høvler me ikkje ned og serieproduserer - men framhevar i staden materialet sin ibuande eigenart og naturlege framtoning. Sprekker, kvister og naturskapte kurver er med på å tilføra særpreg til kvart enkelt møbel.

 • PRODUKTINFO

  Mål rett kant:

  100x180(280) h:75 

  100x220(320) h:75

  100x300(400) h:75

   

   

  Heiltre eik

  Heile lamellar

  Fargevalg

  3 kolli

 • VEDLIKEHALD

  Bordet kjem i olja utførelse, og må vedlikehaldast deretter. Høyr med din lokale møbelhandlar for nærmare informasjon

Torpe Møbelfabrikk har sidan 1944 produsert og levert tremøblar frå Hardanger til heile Noreg

Hjelp
Kontakt oss

Tlf: 56 55 03 80

www.torpe.no

post@torpe.no

Følg oss!
 • Svart Facebook Ikon

© Torpe Møbelfabrikk har bruksrett på alle bilder