top of page
Ørn spisebord

Ørn spisebord

Kvart tre er unikt. Eigenskapar og utsjånad avhenger av miljøet treet veks opp i. Sol og regn, vind og temperaturvariasjonar. Tilhøva i naturen er hendene som formar kvart enkelt trestykke. Denne skapande prosessen ønsker me å omfamna og framheva med Torpe Naturkolleksjon: Ein serie spanande møblar kor ingen bord er like. Her høvler me ikkje ned og serieproduserer - men framhevar i staden materialet sin ibuande eigenart og naturlege framtoning. Sprekker, kvister og naturskapte kurver er med på å tilføra særpreg til kvart enkelt møbel.

 • PRODUKTINFO

  Mål rett kant:

  100x180(280) h:75 

  100x220(320) h:75

  100x300(400) h:75

   

   

  Heiltre eik

  Heile lamellar

  Fargevalg

  3 kolli

 • VEDLIKEHALD

  Bordet kjem i olja utførelse, og må vedlikehaldast deretter. Høyr med din lokale møbelhandlar for nærmare informasjon

bottom of page